Trög dator vid uppstart / av inka

  • 2 svar
Trög dator vid uppstart
2007-10-10 kl 17:38

Jag tycker att min dator är trög allra helst vid uppstart .
Jag kollar då på aktivitetshanteraren och under processer
ser jag att systemets väntep och AVENGINE.EXE tar all
kapacitet. Men ska det verkligen ta minst 5 min innan datorn är klar med detta. Jag har kört ccleaner .Och här är körningen med HJT


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 16:45:31, on 2007-10-10
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\pavsrv51.exe
C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AVENGINE.EXE
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\TPSrv.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe
C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe
C:\Program\DLink\Bluetooth-programvara\bin\btwdins.exe
C:\HP\KBD\KBD.EXE
C:\windows\system\hpsysdrv.exe
C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE
C:\Program\QuickTime\qttask.exe
C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsCtrls.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe
C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\APVXDWIN.EXE
C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe
C:\Program\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
C:\Program\HP\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavFnSvr.exe
C:\WINDOWS\system32\LVComS.exe
C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AntiSpam\pskmssvc.exe
C:\Program\Delade filer\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe
c:\program\panda software\panda internet security 2007\firewall\PSHOST.EXE
C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\Program\DLink\Bluetooth-programvara\BTTray.exe
C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsImSvc.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe
C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\SRVLOAD.EXE
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\WebProxy.exe
C:\Program\Delade filer\Teleca Shared\Generic.exe
C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe
C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\avciman.exe
C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\psimreal.exe
C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavBckPT.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: HP-vy - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpdtlk02.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program\HP\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "c:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\APVXDWIN.EXE" /s
O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\Inicio.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] c:\Program\HP\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [BackupNotify] c:\Program\HP\Digital Imaging\bin\backupnotify.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:\Program\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: Download Using &BitSpirit - C:\Program\BitSpirit\bsurl.htm
O8 - Extra context menu item: Skicka till &Bluetooth - C:\Program\DLink\Bluetooth-programvara\btsendto_ie_ctx.htm
O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i bakgrunden - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\Components\sv-se\msntabres.dll.mui/229?8b56be5ca1ef4c91bbe6ad9257c83c5c
O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i förgrunden - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\Components\sv-se\msntabres.dll.mui/230?8b56be5ca1ef4c91bbe6ad9257c83c5c
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program\DLink\Bluetooth-programvara\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program\DLink\Bluetooth-programvara\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://lecontecotten.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1161388835046
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1161467043843
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O16 - DPF: {D8089245-3211-40F6-819B-9E5E92CD61A2} (FlashXControl Object) - https://flashpoker.ladbrokes.com/Ladbrokes/FlashAX.cab
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program\DLink\Bluetooth-programvara\bin\btwdins.exe
O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsCtrls.exe
O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavFnSvr.exe
O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software International - C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\pavsrv51.exe
O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AntiSpam\pskmssvc.exe
O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Panda Software International - c:\program\panda software\panda internet security 2007\firewall\PSHOST.EXE
O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsImSvc.exe
O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\TPSrv.exe

--
End of file - 11334 bytes
Verkar det okej så är det väl så men jag tycker att det tar lång tid
innan man kan använda datorn efter uppstart. Har kollat autostart
men vet inte riktigt vilka jag ska ta bort om det nu är det som
gör det. Föresten kan jag avmarkera alla och testa utan att det blir datorhaveri?

2007-10-10 kl 17:51

jag vet inte vad alla dina autostartande program gör, jag har 4 st....

fundera på vilka som verkligen behöver starta med datorn, panda o logitech bör du inte röra men tex office, nero och uppdateringar till skrivare startar ju bara i onödan.
AVENGINE.EXE är ju panda, tyvärr så verkar det som att många antivirusprogram scannar filer vid uppstart och det går inte alltd att stänga av. hur det är med panda har jag ingen aning om

jre javan du har är riktigt stenålder och bör uppdateras

  • 2 svar
Avatar

Inte inloggad

Logga in Bli medlem

Läs mer

  • Senaste
  • Mest läst
  • Mest kommenterat

Kom in i diskussionen

Detta innehåll är skapat av PC Hemmas besökare

Genväg till Hotmail

1 kommentar

Gäst: 77

Forum

Tester

  • Senaste
  • Mest läst
  • Mest kommenterat

Artikelkommentarer

Nyhetsbrevet Uppsnappat

Uppsnappat har i över tio år levererat de senaste IT-nyheterna till tiotusentals läsare. Som prenumerant får du nyhetsbrevet varje tisdag och torsdag.
Uppsnappat är helt gratis, så varför inte teckna en prenumeration redan idag?